partempti

partempti
partem̃pti, -ia (par̃tempia), par̃tempė tr. NdŽ 1. 1, Trk sunkiai parvilkti: I kaip aną partem̃psi už tų plaukų suėmęs? Žeml. Kažin ar tokį vežimą arkliai partem̃ps namo? Žvr. | refl. tr.: Senelis su šuneliu parsìtempė rogutes namo Brž. 2. Sug jėga parvesti: Vos par̃tempiau jį namo 1. Sėsk, bajore, balnan, surask Šarūną, partempk jį kaip stumbrą už ragų – nudžiuginsi visus V.Krėv. | refl. tr. Vkš: Senis vos ne vos parsitempė ožką namo K.Bor. 3. Snt, Jnš, Vkš, Kal sunkiai parnešti: Aš tau par̃tempu visako, tavi šeru Krš. Tokių jaunų, gražių kelmukių prisirinkau – vos par̃tempiau namo Krs. Prisimilši pieno i partem̃pti reik ant rankų Lnk. Išvelėjus, švaran upelio vandinin išplovus, vėl žlugtą an peties namo par̃tempiau . Jisai atvertęs akmenį, ištraukęs didelį katilą su pinigais ir partempęs namon BsMtI34(Brt).refl. tr. parsivežti, parsigabenti: Miestan nulekiu, vaistų parsitempiù Kp. \ tempti; anttempti; aptempti; atitempti; įtempti; ištempti; nutempti; patempti; partempti; pertempti; pietempti; pratempti; pritempti; raztempti; sutempti; užtempti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • partempti — partem̃pti vksm. Sugẽdusį kéltą į úostą par̃tempė vilki̇̀kas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • partęsti — partę̃sti, ia (par̃tęsia), par̃tęsė tr. 1. NdŽ, KŽ parvilkti, partempti ką paviršiumi: Kartį partęsaĩ, o jautį palikai Žrm. Užrink storiausį ąžuolą ir partę̃sk namo Azr. Vilką partęsmà namo, o vilkė ir pati ateis Ktk. Tuoj durnius sugriebė bobą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • anttempti — anttem̃pti, ia, añttempė žr. užtempti: 1. J, Š Ančtem̃psi an kurpalio, teip išeis puiki, išlenkti, aš pati esu dirbusi medpadžius Pkl. 2. Sermėgą vis kokią ne kokią zuperinę anttem̃psma KlvrŽ. 3. žr. aptempti 2: Jos sijonai siaurai antitempti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptempti — aptem̃pti, ia, àptempė tr. Rtr, Š 1. LL97, Rd aptraukti, apdėti, apsiūti, apkalti ir pan. kuo iš viršaus ar aplink: Milelio aptem̃pdavo an kailinių Sdb. Nuspirkai medžiagos kokios i apìtempei paltelį Klt. Koja [sergančio reumatu] kailiu apsiūta …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitempti — atitem̃pti, ia, atìtempė tr. KŽ; Ser, atatem̃pti, ia, atàtempė Š, attem̃pti, ia, àttempė KŽ 1. atvilkti, atitęsti: Jį atìtempė tie kuliganai prie kelio i visą sumuštą paliko Vl. Atitem̃psu karukus, i sutilps medžiai Vkš. | refl. tr. Š. 2. Vkš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištempti — ištem̃pti, ia (ìštempia), ìštempė K, NdŽ; N, L 1. tr. R, R42,48, MŽ, MŽ56,64, M, Š, Rtr, KŽ, PolŽ61, Žb padaryti ilgesnį, platesnį ar didesnį, ištęsti: Labai ištem̃pus, virvė gali nutrūkti KŽ. Išriečia, ištem̃pia gražiai [kurpes] PnmŽ. Tėtis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutempti — nutem̃pti, ia (nùtempia), nùtempė Š, Rtr, KŽ 1. tr. tempiant numauti, nuvilkti, nutraukti žemyn: Jis atsegė pirštinę ir atsargiai nutempė ją rš. Aš liuobu tas sukneles žemėn nutem̃psiu Trk. Staltiesę jaunoj nùtempia, kad ir kitos mergos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parakėti — 1 parakėti 1. intr. parvažiuoti su akėčiomis: Laukas pakluonėj, tai gali ir namo parakėti Kp. 2. tr. prk. parvesti, partempti: Vos aš jį parakėjau namo – griūva ir griūva Ds. 3. intr. prk. svirduliuojant pareiti: Ar jau parakėjai, girtuokli? Lp.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parcinkuoti — 1 parcinkuoti tr. parvežti, partempti, parkinkuoti: Kol čia viską parcinkuosim (su menku arkliu parvešime), ir pusnaktis būs Šlu. cinkuoti; parcinkuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pardignyti — pardìgnyti tr. parnešti, partempti: Centnierių druskos pardìgnijau ir nepavargau Plng. dignyti; išdignyti; pardignyti; pridignyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”